Ode a "San Filicianu", l'accademia dialettale "Lu Tribbiu" dedica una poesia al Patrono - Tuttoggi

Ode a “San Filicianu”, l'accademia dialettale “Lu Tribbiu” dedica una poesia al Patrono

Redazione

Ode a “San Filicianu”, l'accademia dialettale “Lu Tribbiu” dedica una poesia al Patrono

Gio, 24/01/2013 - 10:44

Condividi su:


Ode a “San Filicianu”, l'accademia dialettale “Lu Tribbiu” dedica una poesia al Patrono

SAN FILICIANU

Sónu de cambàne trasportatu
da ‘n ventu friddu e gghjelàtu.
Sòrtono* de casa li fulignati
(*escono)
a passu svérdu, tutt’ammandàti.*
(*coperti)
Traverzóno ‘na via, un viculìttu
pe’ gghj a trova’ Filicianìttu.*
(*San Feliciano)
La cchiesa ‘ttuscì* bbella n’è mmae stata. (*così)
A gghjórnu* da li lumi ‘lluminata. (*giorno)
Sòna l’òrgono musica cilistiàle.
Pare ‘n candu * d’angili co’ ll’ale.
(*canto)
L’odore d’ingenzu te sturdisce.
Un prete parla latinu…chi capisce?
Femmine co’ lu vilu* coprono la fronde.
(*velo)
L’ómini* càcciono lu cappéllu pe’ rrispéttu. (*uomini)
Chi prega assórtu a mane jónde.* (*giunte)
Chi se cunfèssa, vattènnose lu pettu.
Ghiende* su lu vardacchìnu
(*gente)
va a vacia’ San Flicianu.
A fforza de fissàllu quasci ce pare viu.*
(*vivo)
Pure lue* pare arguardàcce (*lui)
dorgemende, pe’ arsicuràcce
come ‘n padre da ‘n fiu.
Com’ a ddi’ co’ ll’isprissione:
“Tranguilli, ve protègghjo io.”
Parte ‘n pompa la pricissione.
Sòna la vanda* allegramende.
(*banda)
Dietro, ‘n mùcchiu de jende.
Arrìono* li ceri tutt’addobbati
(*arrivano)
offérti ‘n voto da li fulignati.
Passa lu Sandu su lu vardacchinu.
Vinidìce* co’ la mano…
(*benedice)
nui tutti ce ‘nghinàmo. * (*inchiniamo)
Pregamo a vvassa voce.
Facemo lu signu de croce.
Argruppàti * davandi la cchiesa
(*radunati)
paesani a ffesta vistiti.
Sònóno cambane a distesa.
Sona la vanda allegramende.
Picciuni volono spauriti
sopre ‘n odore de meràngole*, e dde jende.
(*melarancie)

Aggiungi un commento